НАШІ АВТОРИ

 

Антонюк Лариса Валентинівна, аспірантка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця).

Арбузникова Олена Сергіївна, здобувач кафедри іноземних мов Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова (м. Одеса).

Баранова Вероніка Володимирівна, аспірантка кафедри теорії та методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Бартєнєва Ірина Олександрівна, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Біла Олена Олександрівна, к.пед.н., доцент, докторант кафедри соціальної педагогіки, психології і педагогічних інновацій Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Борисенко Лариса Леонідівна, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки і психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (м. Київ).

Бугайова Поліна Вікторівна, викладач кафедри електротехніки Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості (м. Севастополь).

Вороненко Олександр Вікторович, головний спеціаліст відділу фундаментальних та прикладних досліджень департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, науковець-дослідник ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ).

Винничук Марія Степанівна, асистент кафедри ергономіки та проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ).

Габеркорн Ірина Іванівна, старший викладач філії РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) у м. Армянську.

Гаєвець Яна Станіславівна, аспірантка кафедри математики та методики її навчання Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Гвоздій Світлана Петрівна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса).

Голуб Тетяна Петрівна, викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ).

Гордієнко Тетяна Петрівна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Кримського економічного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, (м. Сімферополь).

Джуринський Петро Борисович, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри спорту та допризовної підготовки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Журавська Лариса Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (м. Київ).

Карпова Олена Олегівна, викладач Одеського національного економічного університету (м. Одеса).

Картава Юлія Костянтинівна, старший викладач кафедри української та російської філології Євпаторійського інституту соціальних наук РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Євпаторія).

Кожушко Роман Юрійович, к.т.н., доцент кафедри ергономіки та проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ).

Койчева Тетяна Іванівна, к.пед.н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики, начальник науково-дослідного сектору Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (м. Одеса).

Копусь Ольга Антонівна, к.філол.н, доцент, завідувач кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Кузьома Тетяна Борисівна, к.пед.н., доцент кафедри іноземної філології Севастопольського міського гуманітарного університету (м. Севастополь).

Купман Марина Борисівна, здобувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Кушнірук Анастасія Сергіївна, к.пед.н., доцент кафедри математики і методики її навчання Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Листопад Олексій Анатолійович, к.пед.н., доцент кафедри дошкільної педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (м. Одеса).

Ломонова Марина Федорівна, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Лоштун Ольга Борисівна, к.пед.н., викладач кафедри педагогіки та методики трудового навчання Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» (м. Кривий Ріг).

Мардарова Ірина Костянтинівна, м.н.с. Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Мачнева Ольга Миколаївна, аспірантка кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету (м. Херсон).

Мироненко Вікторія Володимирівна, к.пед.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Севастопольського економіко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (м. Севастополь).

Мілова Маргарита Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри германської філології і методики викладання іноземних мов Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Негрівода Олена Олексіївна, к.пед.н., викладач кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Ноздрова Оксана Павлівна, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Ордановська Олександра Ігорівна, к.пед.н., доцент кафедри методики фізики та мультимедійних засобів навчання Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Остапенко Ельвіра Олексіївна, викладач кафедри іноземних мов Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (м. Київ).

Остапчук Ігор Прохорович, к.т.н., доцент кафедри ергономіки та проектування одягу Київського національного університету технології та дизайну (м. Київ).

Пісарук Віктор Віталійович, к.е.н., старший викладач кафедри гімнастики Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К Д. Ушинського (м. Одеса).

Подгорна Вікторія Віталіївна, викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Полєвікова Ольга Борисівна, к.пед.н., доцент кафедри дошкільної освіти Херсонського державного університету (м. Херсон).

Постоян Тетяна Григорівна, к.пед.н., доцент кафедри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Прохорова Олена Вікторівна, аспірантка кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Раєвська Ірина Миколаївна, викладач кафедри теорії та методики дошкільного виховання та початкового навчання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (м. Херсон).

Реброва Олена Євгенівна, к.пед.н., доцент кафедри музично-інструментальної підготовки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Романчук Олександр Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Руденко Тетяна Борисівна, аспірантка кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Савченко Єлизавета Вікторівна, викладач кафедри фізики Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості (м. Севастополь).

Савченко Олена Павлівна, к.пед.н., професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького (м. Черкаси).

Селіванова Ольга Павлівна, аспірантка Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Луганськ).

Сирцова Ольга Вікторівна, старший викладач кафедри педагогіки та психології філії РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) у м. Армянськ.

Смирнова Оксана Юріївна, асистент кафедри інформаційних систем та технологій Кримського економічного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (м. Сімферополь).

Тарасенко Людмила Василівна, к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова (м. Одеса).

Цюпак Ірина Миколаївна, аспірантка кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету, викладач кафедри дошкільної освіти Херсонського державного університету, (м. Херсон).

Чайка Олена Вікторівна, здобувач кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Шевель Борис Олександрович, к.пед.н., старший викладач Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів).

Шовкопляс Ольга Миколаївна, к.пед.н., старший викладач Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів).

Яблонська Тетяна Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Яковенко Тетяна Вікторівна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри соціально-економічних та педагогічних дисциплін Стаханівського навчально-наукового інституту гірничих та освітніх технологій (м. Стаханів).

 

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ

 

Постановою ВАК України (від 15 січня 2003 р. №7-05/1) підвищено вимоги до фахових видань, внесених до переліків ВАК України, зокрема стосовно дотримання вимог, визначених постановою "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" (п. 7 постанови ВАК України від 10. 02. 1999р. №1-02/3).

П.З. постанови передбачає наступне:

"Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та в подальші роки, лише наукові статті, де присутні такі необхідні елементи:

-  постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-  аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

-  формулювання цілей статті (постановка завдання, мета);

-  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Примітка: Авторам (за виключенням докторів наук та тих кандидатів наук, які не пройшли апробацію в ж. "Наука і Освіта") разом зі статтею пред'являти до редакції завірені:

-  у разі першої публікації – обов’язково рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки (доктор наук чи кандидат наук):

-  виписку з протоколу засідання кафедри (лабораторії) про обговорення статті та рекомендацію її до друку.

 

Крім того до статті в журнал "Наука і освіта" додаються:

1. "Авторська довідка" – прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю), його відношення до науки: ступінь, звання; коли таких немає – "пошукач" чи "аспірант" із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку наукового керівника – обов’язкові), місце роботи автора, контактні телефони.

2. Назва статті, прізвище й ініціали автора англійською, російською та українською мовами, незалежно від того, якою з означених мов написана стаття.

3. Література до статті оформлюється за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 рік.

4. До статті додається номер УДК (взяти в науковій бібліотеці)

5. "Резюме"англійською, російською та українською мовами та ключові слова.

6. У кінці статті обов’язково має бути власноручний підпис автора.

7. Стаття має бути надрукована шрифтом "Times New Roman", 14 розмір, формат А 4, полуторний інтервал.

 

В разі недотримання означених вимог стаття публікуватися не буде.