НАШІ АВТОРИ

 

Акопова Олена Борисівна – аспірант кафедри теорії та методики практичної психології, Інститут психології, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (м. Одеса).

Арабаджи-Сапункова Світлана Георгіївна – аспірант, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (м. Одеса).

Артюшенко Андрій Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кафедри спортивних дисциплін, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (м. Черкаси).

Артюшенко Олександр Федорович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спортивних дисциплін, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (м. Черкаси).

Бабенкова Євгенія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник, Установа Російської академії освіти "Інститут вікової фізіології" (м. Москва).

Бірюкова Олена Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент, асистент Центра корекції функціонального стану людини, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського (м. Сімферополь).

Бондаренко Костянтин Костянтинович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, Установа освіти "Гомельський державний університет імені Франциска Скорини" (м. Гомель).

Босенко Анатолій Іванович – кандидат  біологічних наук, доцент, приват-професор завідувач кафедри біології і основ здоров'я, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (м. Одеса).

Врублевська Людмила Гаврилівна – доцент кафедри фізичної культури і спорту, Поліський державний університет (м. Пінськ).

Врублевський Євген Павлович – доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичної культури і спорту, Установа освіти "Поліський державний університет" (м. Пінськ).

Гвоздій Світлана Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (м. Одеса).

Глазков Едуард Олександрович – кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації і валеології, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Луганськ).

Гозак Світлана Вікторівна – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії гігієни навчальної діяльності дітей, ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України" (м. Київ).

Головійчук Ірина Миколаївна – старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту, здобувач кафедри ОПС, ДДІФКС, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара (м. Дніпропетровськ).

Джуринський Петро Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спорту і допризовної підготовки, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського" (м. Одеса).

Добростан Оксана Василівна – аспірант, завідувач лабораторії кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (м. Київ).

Долинський Борис Тимофійович – доктор педагогічних наук, професор кафедри біології і основ здоров'я, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (м. Одеса).

Дудник Інна Олександрівна – аспірант кафедри спортивних дисциплін, викладач кафедри фізичного виховання, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (м. Черкаси).

Євтухова Лариса Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри фізіології людини і тварин, Установа освіти "Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини" ( м. Гомель).

Єжова Ольга Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри БОФК, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренко (м. Суми).

Жáра Ганна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання та спорту, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів).

Жужгов Олександр Порфирійович – кандидат біологічних наук, доцент ФГБОУ ВПО "Удмуртський державний університет" ( м. Іжевськ).

Заікіна Ганна Леонідівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри спортивної медицини і валеології, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (м. Суми).

Зацепін Олексій Володимирович – заступник декана факультету фізичної культури, Установа освіти "Гомельський державний університет імені Ф. Скорини" ( м. Гомель).

Заячникова Тетяна Валентинівна – кандидат біологічних наук, доцент, директор Центру корекції функціонального стану людини, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського (м. Сімферополь).

Іваночко Оксана Юріївна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (м. Львів).

Ігнатенко Валерій Андрійович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин, Установа освіти "Гомельський державний університет імені Ф. Скорини"  (м. Гомель).

Ігнатенко Сузанна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (м. Одеса).

Калиниченко Ірина Олександрівна – доктор медичних наук, завідувач кафедри спортивної медицини та валеології, Інститут фізичної культури, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка (м. Суми).

Кирилова Алла Вікторівна – кандидат біологічних наук, доцент, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського (м. Сімферополь).

Кирилова Тетяна Георгіївна – кандидат біологічних наук, доцент, філія Поволзької ДАФКС і Т, Республіка Татарстан (м. Набережні Челни).

Козлов Сергій Сергійович – директор Спортивно-оздоровчого комплексу "Олімпійський" (м. Мінськ).

Коргун Лариса Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки і психології, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (м. Одеса).

Корж Наталія Леонідівна – старший викладач кафедри УФКС, Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя).

Коробейніков Георгій Валерійович – доктор біологічних наук, професор кафедри біології спорту, Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ).

Кунинець Ольга Богданівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (м. Львів).

Кучук Ніна Георгіївна – аспірант кафедри валеології, науковий співробітник, Харківський національний університет  ім. В. Н. Каразіна (м. Харків).

Латіна Ганна Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри спортивної медицини та валеології, Інститут фізичної культури, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка (м. Суми).

Левченко Леонід Іванович – кандидат медичних наук, лікар футбольного клубу "Металург" (м. Запоріжжя)

Лишевська Валентина Михайлівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання, Херсонський державний аграрний університет (м. Херсон).

Логвина Тетяна Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання дошкільників,  Установа освіти "Білоруський державний університет фізичної культури" (м. Мінськ).

Логвиненко Олександр Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич).

Лозюк Марина Якимівна – викладач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (м. Львів).

Магльований Анатолій Васильович – доктор біологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (м. Львів).

Максимук Ольга Валеріївна – аспірант кафедри фізичної культури, УО "Поліський державний університет" (м. Пінськ).

Малахова Світлана Миколаївна – кандидат медичних наук, асистент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я, Запорізький державний медичний університет (м. Запоріжжя).

Мечетний Юрій Миколайович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри проблем людини і філософії здоров'я, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ).

Михалюк Євгеній Леонідович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я, Запорізький державний медичний університет (м. Запоріжжя)

Нарскин Геннадій Іванович – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізичної культури і спорту, Установа освіти "Гомельський державний університет імені Франциска Скорини" (м. Гомель).

Никифоров Іван Ростиславович – аспірант кафедри фізіології людини і тварин, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського (м. Сімферополь).

Новицький Олександр Олександрович – старший викладач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (м. Львів).

Пастухова Наталя Леонідівна – кандидат біологічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Донецьк).

Подгорна Вікторія Віталіївна – аспірант, старший лаборант кафедри теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (м. Одеса).

Подоляко Валерій Андрійович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри медичної і загальної фізики, Установа освіти "Гомельський державний медичний університет" (м. Гомель).

Подрігало Леонід Володимирович – доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри оздоровчої і лікувальної фізкультури, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (м. Харків).

Приймаков Олександр Олександрович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри БОФВСД, НПУ ім. М.П. Драгоманова (Київ), ІКФ Щецинського університету (Щецин, Польща).

Присяжнюк Станіслав Іванович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичного виховання, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

Прокофьєва-Акопова Світлана Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, Інститут дошкільної та спеціальної освіти, кафедра спеціальної педагогіки та психології, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (м. Одеса).

Рибак В’ячеслав Петровичстарший викладач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (м. Львів).

Романчук Олександр Петрович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (м. Одеса).

Самокиш Іван Іванович – кандидат педагогічних наук, старший викладач, ОНАЗ ім. О.С. Попова (м. Одеса).

Сапожникова Олена Миколаївна – кандидат біологічних наук, доцент ФГБОУ ВПО "Удмуртський державний університет" (м. Іжевськ).

Сварковська Ліна Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан психолого-педагогічного факультету, Севастопольський міський гуманітарний університет (м. Севастополь).

Севдалєв Сергій Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури, Установа освіти "Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини" ( м. Гомель).

Сергієнко Леонід Прокопович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри розвитку людини, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Миколаїв).

Стрельбицький Любомир Володимирович – доцент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (м. Львів).

Твердохліб Микола Мусійович – старший викладач кафедри спортивної медицини і валеології, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (м. Суми).

Тозик Ольга Валеріївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри оздоровчої і лікувальної фізичної культури, Установа освіти "Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини" ( м. Гомель).

Тупіленко Світлана Валентинівна – аспірант Інституту проблем виховання НАПН України, завідувач дошкільним навчальним закладом №107  (м. Севастополь).

Фідірко Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання НУ "ОЮА" (м. Одеса).

Холодов Сергій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології і основ здоров'я, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (м. Одеса).

Хомішін Володимир Павлович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (м. Львів).

Хорошуха Михайло Федорович – кандидат медичних наук, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін, Інститут фізичного виховання і спорту НПУ імені М.П. Драгоманова (м. Бровари).

Хренкова Віра Валеріївна – кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник, Південний федеральний університет Ростова-на-Дону (м. Ростов-на-Дону).

Чиженок Тамара Макарівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури та туризму, Запорізький національний університет (м. Запоріжжя).

Чуян Олена Миколаївна – доктор біологічних наук, професор, перший проректор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин і біофізики, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського (м. Сімферополь).

Шепель Людмила Сергіївна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології і основ здоров'я, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (м. Одеса).

Шлик Наталя Іванівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри МБОФК і валеології ФГБОУ ВПО "Удмуртський державний університет" (м. Іжевськ).

Яворський Тарас Іванович – викладач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (м. Львів).

 

 

 

 

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Постановою ВАК України (від 15 січня 2003 р. №7-05/1) підвищено вимоги до фахових видань, внесених до переліків ВАК України, зокрема стосовно дотримання вимог, визначених постановою "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" (п. 7 постанови ВАК України від 10. 02. 1999р. №1-02/3).

П.З. постанови передбачає наступне:

"Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та в подальші роки, лише наукові статті, де присутні такі необхідні елементи:

-  постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-  аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

-  формулювання цілей статті (постановка завдання, мета);

-  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Примітка: Авторам (за виключенням докторів наук та тих кандидатів наук, які не пройшли апробацію в ж. "Наука і Освіта") разом зі статтею пред'являти до редакції завірені:

-  у разі першої публікації – обов’язково рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки (доктор наук чи кандидат наук):

-  виписку з протоколу засідання кафедри (лабораторії) про обговорення статті та рекомендацію її до друку.

 

Крім того до статті в журнал "Наука і освіта" додаються:

1. "Авторська довідка" – прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю), його відношення до науки: ступінь, звання; коли таких немає – "пошукач" чи "аспірант" із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку наукового керівника – обов’язкові), місце роботи автора, контактні телефони.

2. Назва статті, прізвище й ініціали автора англійською, російською та українською мовами, незалежно від того, якою з означених мов написана стаття.

3. Література до статті оформлюється за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 рік.

4. До статті додається номер УДК (взяти в науковій бібліотеці)

5. "Резюме"англійською, російською та українською мовами та ключові слова.

6. У кінці статті обов’язково має бути власноручний підпис автора.

7. Стаття має бути надрукована шрифтом "Times New Roman", 14 розмір, формат А 4, полуторний інтервал.

 

В разі недотримання означених вимог стаття публікуватися не буде.