НАШІ АВТОРИ

 

Андрійчук Ольга Ярославівна – к. пед. н., доцент, докторант, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна.

Абрамович Павло Антонович – завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, Установа освіти "Білоруський державний університет культури і мистецтв", м. Мінськ, Білорусь.

Башкін Ігор Миколайович – д. мед. н., професор, професор кафедри біохімії, Львівський державний університет фізичної культури, м. Львів, Україна.

Біленька Ірина Григорівна – ст. викл. кафедри гімнастики, спортивних танців і фітнесу, Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків, Україна.

Бережанський Олександр Олегович – к. фіз. вих. і спорту, ст. викл. кафедри теорії і методики фізичного виховання, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, м. Кременець, Україна.

Бєсєда Володимир Вікторовичаспірант кафедри теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Блавт Оксана Зіновіївна – ст. викл. кафедри фізичного виховання, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна.

Богачьов Вадим Юрійович – асистент кафедри ортопедії і травматології, Перший Московський державний медичний університет імені І.М. Сєченова, м. Москва, Росія.

Босенко Анатолій Іванович – к. б. н., доцент, зав. кафедрою біології, екології і основ здоров'я, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Бріскін Юрій Аркадійович – д. фіз. вих. і спорту, професор, завідувач кафедрою теоретико-методичних основ спорту, Львівський державний університет фізичної культури, м. Львів, Україна.

Бутько Аліна Валеріївна – ст. викл. кафедри фізичного виховання і спорту, Білоруський державний університет культури і мистецтв, м. Мінськ, Білорусь.

Буцька Лідія Володимирівна – к. мед. н., ст. викл. кафедри фізичної реабілітації, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна.

Васюк Валерій Євстафійович – к. пед. н., доцент, завідувач кафедрою спортивної інженерії, спортивно-технічний факультет, Білоруський національний технічний університет, м. Брест, Білорусь.

Власенко Катерина Володимирівна – магістрантка Інституту фізичної культури і реабілітації, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Врублевський Євген Павлович – д. пед. н., професор кафедри фізичної культури і спорту, Установа освіти "Поліський державний університет", м. Пінськ, Білорусь.

Височіна Надія Леонідівна – науковий співробітник лабораторії теорії і методики спортивної підготовки та резервних можливостей спортсменів, НДІ Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Україна.

Глущенко Марина Миколаївна – аспірантка кафедри теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Голуб Віктор Анатолійович – к. фіз. вих. і спорту, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, м. Кременець, Україна.

Голубєв Віктор Миколайович – д. мед. н., професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного центра "Арктика" Далекосхідного відділення Російської академії наук, м. Магадан, Росія.

Гузій Оксана Володимирівна – к. фіз. вих. і спорту, доцент кафедри валеології і спортивної медицини, Львівський державний університет фізичної культури, м. Львів, Україна.

Дейнеко Альфія Хамзіївна – ст. викл. кафедри гімнастики, спортивних танців і фітнесу, Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків, Україна.

Демінська Лариса Олексіївна – к. пед. н., доцент, проректор з науково-методичної роботи, Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту при Національному університеті фізичного виховання і спорту України, м. Донецьк, Україна.

Деркаченко Іван Васильович – доцент, зав. кафедрою фізичного виховання, факультет фізичної культури і спорту, Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, м. Тирасполь, Придністровська республіка.

Дроздова Катерина Валеріївна – викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Євтухова Лариса Олександрівна – к. с.-г. н., доцент, зав. кафедрою фізіології людини і тварин, Установа освіти "Гомельський державний університет ім. Ф. Скоріни", м. Гомель, Білорусь.

Єрмоліна Наталя Володимирівна – к. пед. н., доцент кафедри спортивних ігор і адаптивної фізичної культури, Федеральна державна бюджетна освітня установа Вищої професійної освіти "Астраханський державний університет", м. Астрахань, Росія.

Єршова Н.В. – викладач кафедри фізичного виховання, факультет фізичної культури і спорту, Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, м. Тирасполь, Придністровська республіка.

Земська Надія Остапівна – асистент кафедри спортивно-педагогічних дисциплін, Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", м. Івано-Франківськ, Україна.

Зінчук Ніна Аркадіївна – к. пед. н., доцент, завідувачка кафедри спортивних ігор і адаптивної фізичної культури, Федеральна державна освітня установа Вищої професійної освіти "Астраханський державний університет", м. Астрахань, Росія.

Ігнатенко Валерій Андрійович – к. б. н., доцент, зав. кафедрою загальної і медичної фізики, Установа освіти "Гомельський державний медичний університет", м. Гомель, Білорусь.

Ігнатенко Сюзанна Олександрівна – к. пед. н., ст. викл. кафедри теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Карганов Михайло Юрійович – д. б. н., професор, завідувач лабораторією полісистемних досліджень НДІ загальної патології і патофізіології Російської академії медичних наук, м. Москва, Росія.

Колосова Олена Вікторівна – мол. наук. співробітник лабораторії теорії і методики спортивної підготовки та резервних можливостей спортсменів, НДІ Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Україна.

Корж Віктор Петрович – д. мед. н., професор, Заслужений працівник фізкультури і спорту, віце-президент Національного олімпійського комітету України, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, м. Київ, Україна.

Корольов Юрій Миколайович – к. мед. н., ст. науковий співробітник, Науково-дослідний центр "Арктика" Далекосхідного відділення Російської академії наук, м. Магадан, Росія.

Корягін Віктор Максимович – д. пед. н., д. фіз. вих. і спорту, професор, завідувач кафедри фізичного виховання, Національний університет"Львівська політехніка", м. Львів, Україна.

Криличенко Ольга Володимирівна – к. пед. н., ст. викладач, Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова, м. Одеса, Україна.

Кучумов Д.В. – викладач кафедри оздоровчого тренування і професійно-прикладної фізичної підготовки, Гуманітарний університет, м. Єкатеринбург, Росія.

Лисак Світлана Василівна – вчитель, ЗОШ №8, м. Одеса, Україна.

Лисенко Владислав Миколайович – доцент, віце-президент федерації майстрів важкої атлетики України, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна.

Лисецька Олена Яківна – асистент кафедри фізичної культури, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, Україна.

Лутовінов Юрій Анатолійович – викладач, аспірант кафедри силових видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Україна, аграрне відділення Державного професійно-технічного училища "Луганський центр професійно-технічної освіти", м. Луганськ, Україна.

Міхута Ігор Юрійович – аспірант кафедри теорії і методики фізичної культури, Установа освіти "Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка", м. Брест, Білорусь.

Морозова Ольга Володимирівна – к. пед. н., доцент кафедри спортивних ігор і адаптивної фізичної культури, Федеральна державна бюджетна освітня установа Вищої професійної освіти "Астраханський державний університет", м. Астрахань, Росія.

Муллалгільдіна Алла Ядикарівна – к. пед. н., доцент кафедри гімнастики, спортивних танців і фітнесу, Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків, Україна.

Нікітіна Алла Анатоліївна – к. пед. н., доцент кафедри фізичної культури, Балтійський Федеральний Університет ім. Іммануіла Канта, м. Калінінград, Росія.

Овчарек Олександр Мойсейович – к. пед. н., доцент кафедри спортивних ігор Інституту фізичної культури і реабілітації, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Олениця Вікторія Володимирівна – асистент, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, Україна.

Олешко Валентин Григорович – к. пед. н., професор, завідувач циклами силових видів спорту і фехтування, Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Україна.

Панов Валентин Григорович – к. б. н., доцент кафедри фізіології, Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров'я імені П. Ф. Лесгафта, м. Санкт-Петербург, Росія.

Петрукович Наталя Павлівна – аспірант, Установа освіти "Поліський державний університет", м. Пінськ, Білорусь.

Пісарук Віктор Віталійович – к. екон. н., ст. викладач кафедри гімнастики, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Погорєлова Олена Олександрівна – к. філософ. н., доцент кафедри гімнастики, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Подгорна Вікторія Віталіївна – аспірантка кафедри теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Пристинський Володимир Миколайович – к. пед. н., доцент кафедри теоретичних та методичних основ фізичного виховання і реабілітації; завідувач науково-дослідної лабораторії "Духовного і фізичного виховання учнівської молоді та студентів", Донбаський державний педагогічний університет, м. Донецьк, Україна.

Романчук Олександр Петрович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Середенко Ігор Анатолійович – викладач кафедри гімнастики, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Сорокін Михайло Юрійович – дельфінотерапевт, Дельфінарій "Немо", м. Одеса, Україна.

Талатиннік Олена Анатоліївна – мол. наук. співробітник, лабораторія теорії і методики спортивної підготовки та резервних можливостей спортсменів, НДІ Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Україна.

Терновой Костянтин Сергійович – к. мед. н., доцент кафедри ортопедії і травматології, Перший Московський державний медичний університет імені І. М. Сєченова, м. Москва, Росія.

Тимофєєв Микола Миколайович – співробітник, Науково-дослідний центр "Арктика" Далекосхідного відділення Російської академії наук, м. Магадан, Росія.

Ткаченко Анастасія Іванівна – магістрантка Інституту фізичної культури й реабілітації, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Ткаченко Кім Володимирович – к. пед. н., доцент кафедри силових видів спорту й фехтування, Національний університет фізичного виховання і спорту України; державний тренер з важкої атлетики, м. Київ, Україна.

Тодорова Валентина Георгіївна – к. психол. н., доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Федоров Андрій Павлович – ст. викл. кафедри фізичного виховання, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна.

Федоров Руслан Ігорович – студент Інституту фізичної культури і реабілітації, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Форостян Ольга Іванівна – к. пед. н., доцент кафедри спорту і допризовної підготовки, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Фролова Ольга Олександрівна – Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, Україна.

Циплюк Аліна Миколаївна – аспірантка, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна.

Чустрак Анатолій Петрович – к. пед. н., доцент, завідувач кафедрою гімнастики, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

Шаповалова Тамара Михайлівна – студентка, Установа освіти "Поліський державний університет", м. Пінськ, Білорусь.

Ямалетдінова Галина Олександрівна – д. пед. н., професор, завідувачка кафедрою оздоровчого тренування і професійно-прикладної фізичної підготовки Гуманітарного університету; член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, академік Української академії економічної кібернетики, м. Єкатеринбург, Росія.

Янкевич Ірина Євгенівна – асистент кафедри спортивних ігор і адаптивної фізичної культури, Федеральна державна бюджетна освітня установа Вищої професійної освіти "Астраханський державний університет", м. Астрахань, Росія.

Ярошинська Алевтина Павлівна – к. мед. н., доцент кафедри спортивних ігор і адаптивної фізичної культури, Федеральна державна бюджетна освітня установа Вищої професійної освіти "Астраханський державний університет", м. Астрахань, Росія.

 

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ

 

Постановою ВАК України (від 15 січня 2003 р. №7-05/1) підвищено вимоги до фахових видань, внесених до переліків ВАК України, зокрема стосовно дотримання вимог, визначених постановою "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" (п. 7 постанови ВАК України від 10. 02. 1999р. №1-02/3).

П.З. постанови передбачає наступне:

"Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та в подальші роки, лише наукові статті, де присутні такі необхідні елементи:

-   постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-   аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

-   формулювання цілей статті (постановка завдання, мета);

-   виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Примітка: Авторам (за виключенням докторів наук та тих кандидатів наук, які не пройшли апробацію в ж. "Наука і Освіта") разом зі статтею пред'являти до редакції завірені:

-   у разі першої публікації – обов’язково рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки (доктор наук чи кандидат наук):

-   виписку з протоколу засідання кафедри (лабораторії) про обговорення статті та рекомендацію її до друку.

Крім того до статті в журнал "Наука і освіта" додаються:

1. "Авторська довідка" – прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю), його відношення до науки: ступінь, звання; коли таких немає – "пошукач" чи "аспірант" із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку наукового керівника – обов’язкові), місце роботи автора, контактні телефони.

2. Назва статті, прізвище й ініціали автора англійською, російською та українською мовами, незалежно від того, якою з означених мов написана стаття.

3. Література до статті оформлюється за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 рік.

4. До статті додається номер УДК (взяти в науковій бібліотеці)

5. "Резюме"англійською, російською та українською мовами та ключові слова.

6. У кінці статті обов’язково має бути власноручний підпис автора.

7. Стаття має бути надрукована шрифтом "Times New Roman", 14 розмір, формат А 4, полуторний інтервал.

В разі недотримання означених вимог стаття публікуватися не буде.