Вимоги до публікацій

ДО УВАГИ АВТОРІВ

 

Прохання надсилати лише ті роботи, які раніше не було опубліковано!

***

Наразі приймаємо статті, що мають емпіричну частину.

Суто теоретичні роботи друкуватимуться в обмеженій кількості та за умови, якщо вони мають суттєву наукову актуальність.

Також важливим є те, щоб статті були цікавими та зрозумілими не тільки вітчизняним, але й іноземним науковцям (особливо в аспекті того, що статті друкуватимуться англійською).

*** 

З 2017 РОКУ БІЛЬША ЧАСТИНА СТАТЕЙ У ЖУРНАЛІ ДРУКУЄТЬСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ!

 УВАГА! У статті мають бути посилання на іншомовні джерела (мінімум 20%).

 

ДО РЕДАКЦІЇ ПОДАЮТЬСЯ ДВА ВАРІАНТИ СТАТТІ:

АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ/РОСІЙСЬКОЮ (В ОРИГІНАЛІ

***

ПЕРЕКЛАД ЗАСОБАМИ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ (ТИПУ GOOGLE TRANSLATE, YANDEX ПЕРЕВОДЧИК И Т.Д.) Є НЕПРИПУСТИМИМИ!!! 

***

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АВТОРІВ У СТАТТІ - ТРИ ОСОБИ. 

***

Авторам (за виключенням докторів наук) разом зі статтею пред’являти до редакції рецензію-відгук доктора наук (у відповідній галузі науки).

 

Обсяг статті: від 10 (без урахування списків літератури та резюме) до 30 сторінок . 

 

 

Структура статті:

1. Номер УДК.

2. Ім’я, прізвище,  інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор) (курсив).

3. Назва статті (ВЕРХНІЙ РЕГІСТР). Важливо! Назва роботи може містити не більше 10 слів, розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень.

4. Резюме і ключові слова (курсив) з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 200 до 300 слів та 5-10 ключових слів).

5. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

          Introduction (по суті це теоретична частина Вашої статті, тож вона має бути обсягом не 2-3 абзаци, а декілька сторінок)

  • постановка проблеми (актуальність);
  • теоретичний аналіз проблеми, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується стаття. Важливо! Не допускається перерахування прізвищ науковців. Наводяться узагальнені результати отриманих даних у результаті теоретично розгляду проблематики з наведенням посилань на проаналізовані роботи. 
  • формулювання цілей статті (мета, завдання);

          Research methods (по суті вони "розпочинають" емпіричну частину Вашого дослідження)

  • Методи дослідження з повним описанням умов проведення експерименту. 

            Discussion

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Важливо! Результати дослідження викладаються з обов'язковим наведенням статистичних даних.

          Conclusions

  • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. Важливо! Висновки мають бути представлені відповідо до усіх поставленних завдань. У них не повинно бути нових даних, яких немає у змісті статті! Також слід уникати речень типу "Було проаналізовано", "Було розглянуто" тощо.

6. Література, оформлена за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 р.

7. Література в романському алфавіті в АРА стилі (додаток 1). ВАЖЛИВО! У "Додатку 1" приклади списків літератури представлено у вигляді таблиці лише для порівняння бібліографії в оригіналі та за міжнародним стандартом. Списки літератури НЕ ПОТРІБНО складати у таблиці. 

8. Інформація українською мовою (якщо Ваша стаття написана англ. мовою):

- ПІБ автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор)

9. Назва статті.

10. Авторське резюме (актуальність, мета, методи, результати дослідження та висновки) обсягом близько 300 слів і ключові слова. 

 

* імена, прізвища транслітеруються, назви статей та решта інформації перекладаються. При транслітерації слід дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України  «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. №55 (див. додаток 2).

Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://translit.kh.ua/?passport (потрібно обрати саме паспортний стиль) та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd.

 

 У нас можна замовити переклад Вашої статті англійською мовою.

Вартість такої послуги складає 180 грн/сторінка (переклад+публікація).

Вартість перекладу резюме англійською мовою - 100 грн.

Оформлення списку літератури за міжнародними вимогами (до 10 джерел) - 50 грн.

УВАГА! Ці послуги діють тільки для статей, що будуть опубліковані у журналі "Наука і освіта"!

 

Вимоги до оформлення статті:

Формат – А 4

Поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве)

Абзац – 1,25 см

Міжрядковий інтервал – 1,5 см

Шрифт – Times New Roman

Кегль – 14.

 

Примітка. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

 

 

 Редакційна колегія журналу «Наука і освіта» не несе відповідальності за зміст статей та може не поділяти думку автора.

 

 

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

 

 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory