Процес рецензування статей складається з таких етапів:

1. Стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчання автора.

На цьому етапі використовується так зване "відкрите рецензування" (open peer review) офіційним рецензентом  –зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. 

Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції.

 

2. Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review - рецензент знає автора, але автор не знає рецензента). 

3. Після цього стаття надсилається на розгляд незалежному експертові у відповідній галузі знань. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один  одного).

На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей: а) статтю прийнято до друку, б) рекомендовано відредагувати статтю, в) автору відмовлено в публікації статті.

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з оцінювання наукового рукопису на предмет

публікації в наукометричному журналі «Наука і освіта»

Назва роботи:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Вимоги до рукопису

1

Відповідність рукопису профілю журналу

2

Актуальність теми у міжнародному форматі

3

Системність аналізу літературних даних

4

Конкретність мети та завдань дослідження

5

Опис методів дослідження з відповідними показниками та їхня валідність

6

Адекватність використання статистичних методів

7

Науковий рівень презентації отриманих результатів (як теоретичних, так і практичних)

8

Обговорення та пояснення отриманих даних

9

Адекватність висновків та їхня відповідність поставленим у роботі завданням

10

Рівень наукового мовного оформлення тексту

11

Правильність оформлення літератури (обидва списки)

12

Відповідність розширеної анотації вимогам

 

Вимоги до автора та роботи

1

Наявність у автора 3 праць з тематики дослідження

2

Наявність у списку літератури 50% джерел із БД Web of Science чи/та Scopus

 

Висновок рецензента

  1. Рекомендовано до друку без зауважень ____________________________________
  2. Рекомендовано доопрацювати

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Відхилити через невідповідність таким вимогам:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory